Maska krtaniowa - wskazówki dla użytkownika
 

 

Czyszczenie LMA

Do umycia mankietu i rurki LMA używaj ciepłej wody, ewentualnie 8 -10 % roztworu dwuwęglanu sodowego.

 

Do czyszczenia LMA mogą być używane łagodnie działające środki czyszczące, nie drażniące skory i błon śluzowych, w stężeniu i w zgodzie z zaleceniami producenta. Specjalnym, polecanym środkiem czyszczącym dla LMA jest Endozime.

 

Zabronione jest używanie germicydow oraz środków dezynfekcyjnych zawierających aldehyd glutarowy (Cidex®), tlenek etylenu, jak również środków wyprodukowanych na bazie fenolu lub jodu. Wymienione substancje są absorbowane przez LMA, co może narażać pacjenta na niepotrzebne ryzyko i utratę szczelności LMA podczas wentylacji pacjenta.

 

Jeżeli wewnętrzna zastawka została zanieczyszczona środkiem czyszczącym, to należy przepłukać ja czysta, ciepłą woda, a następnie pozostawić do wyschnięcia.

 

Do czyszczenia LMA możesz ostrożnie używać miękkiej szczoteczki o max. średnicy 12,5mm.

 

Po umyciu detergentem LMA powinna być przepłukana bieżącą i pozostawiona do wyschnięcia. Sprawdź, czy wewnątrz LMA nie znajdują się widoczne resztki organiczne.

 

 

 

Sterylizacja LMA

Bezpośrednio przed sterylizacją należy całkowicie opróżnić mankiet oraz balonik kontrolny LMA z powietrza.

 

Sterylizacja parowa to jedyna polecana metoda sterylizacji LMA !!!

 

Każda ilość powietrza pozostawiona w mankiecie i baloniku kontrolnym w wysokiej temperaturze i niskim ciśnieniu ulega rozszerzeniu, co powoduje rozerwanie mankietu / balonika i uszkodzenie LMA.

 

W celu uniknięcia uszkodzenia zastawki nie używaj siły umieszczając strzykawkę w zastawce.

 

Usuń strzykawkę z zastawki przed i po napełnieniu / wypompowaniu mankietu.J

 

eżeli po usunięciu powietrza i wyjęciu strzykawki z zastawki mankiet LMA ulega samoistnemu napompowaniu – nie sterylizuj i nie używaj LMA. Stan taki wskazuje na uszkodzenie LMA. Jest jednak normalne, ze silikonowy mankiet ulega powolnemu, samoistnemu napełnieniu po licznych użyciach sprzętu, ponieważ jego materiał staje się przepuszczalny dla gazu.

 

Autoklawu parowego należy używać w zgodzie  z instrukcja producenta. Wszystkie typowe cykle sterylizacji parowej stosowane dla materiałów porowatych mogą być stosowane dla LMA. Temperatura sterylizacji LMA nie może przekraczać 135OC.

 

Po sterylizacji parowej a przed użyciem należy pozostawić LMA w chłodnym pomieszczeniu.Producent LMA gwarantuje poprawne działanie LMA do 40 sterylizacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące używania i konserwacji LMA znajdują się na stronie producenta: www.lmaco.com

 

Czyszczenie LMA - wersja do wydruku. Plik Worda spakowany do pliku *zip.

Schemat przygotowania i zakładania LMA