Kłopoty przy zakładaniu?

Przygotowanie LMA

Czyszczenie i sterylizacja LMA