Leczenie zaburzeń rytmu

Bradykardia

Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS