LT - Laryngeal Tube

 

LT jest alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do wentylacji przez maskę twarzową, maskę krtaniową lub dla procedur, gdzie intubacja dotchawicza nie jest konieczna.

Na schemacie obok widzisz rurkę LT i sposób jej założenia. Jej dolny koniec jest umieszczany "na ślepo" (bez użycia laryngoskopu) w górnym odcinku przełyku powodując jego obturację po napełnieniu mankietu przełykowego. Balon górny uszczelnia nosogardziel. Wentylacja odbywa się przez otwór umieszczony pomiędzy balonem przełykowym a gardłowym. Zaletą jest jednoczasowe wypełnienie obu balonów (z jednego podania).

 

Zwróć uwagę, że poprawne założenie LT ułatwia system trzech markerów: dwa cienki i jeden grubszy. Marker pogrubiony (gruba kreska) po włożeniu LT winien znajdować się na poziomie ust pacjenta.

LT dostępna jest w różnych rozmiarach: od noworodka do aż do osoby o słusznych rozmiarach. Rozmiar LT dobiera się na podstawie wzrostu pacjenta. Rozmiary kodowane są kolorem łącznika  - na schemacie powyżej i obok, na fotografii widzisz kolor czerwony łącznika.

Dostępne są również modele, wyposażone w otwór w balonie przełykowym służący do ewentualnego odsysania treści z przełyku oraz modele służące do zakładania rurki intubacyjnej (rurka intubacyjna wprowadzana poprzez LT)

 

Kolor Rozmiar Przeznaczenie
przeź. 0 < 5 kg
   1 5 - 12 kg
  2 dzieci 12 - 25 kg
  3 nastolatki < 180cm
  4 dorośli 155 - 180cm
  5 dorośli > 180cm

 

Ta niewielka rurka powinna w najbliższej przyszłości zrewolucjonizować polskie ratownictwo. Od momentu, gdyby została wprowadzona na szeroką skalę do zespołów ratownictwa utrzymanie drożności górnych dróg oddechowych w kryzysowych sytuacjach powinno przestać sprawiać trudności. Ciekawe, czy tak się stanie...?

LT jest, wydaje mi się, również pewnego rodzaju alternatywą we wprowadzeniu do zniecz. ogólnego do nagłego cięcia cesarskiego. Do tej pory sytuacja niezaintubowanie + brak możliwości wentylacji przez maskę twarzową groziła poważnymi skutkami. Właściwym rozwiązaniem powinno być wykonanie tracheotomii (przy założeniu, że nie dysponujemy ani LMA, ani Combitube, która jest zresztą przyrządem dość topornym...) Posiadanie pod ręką LT stwarza nowe możliwości utrzymania drożności dróg oddechowych.

Jeżeli ktoś z Was ma jakieś własne doświadczenia w jej używaniu, zwłaszcza w medycynie ratunkowej, którymi zechciałby się podzielić na stronach Polanestu - czekam na listy!    Webmaster Polanestu.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących LT można znaleźć na stronie jej producenta: www.vbm-medical.de, w tym również badania naukowe (11 plików .pdf)

Niezłe obrazki (ang.) przedstawiające dokładnie sposób zakładania LT znajdziesz tutaj: http://www.pezeshkyarco.com/laryngeal_tube.htm