Jak założyć Indywidualną Praktykę Lekarską pełnioną w miejscu wezwania?

 

 

Wstęp

Przedmiotem prowadzonej tutaj indoktrynacji :-) będzie wyłącznie Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska pełniona w miejscu wezwania. Czyli tzw. praktyka na telefon.

Poniżej przedstawione są kolejne etapy, przez które należy przebrnąć, jeżeli chce się powołać do życia własny gabinet / firmę. Przedstawione niżej działania cechują się postępowaniem po linii najmniejszego oporu. Polecam taką taktykę!

POWODZENIA!

 
Ogólne wymogi

Ogólne wymogi dotyczące otwierania Indywidualnej Praktyki Lekarskiej:

- Prawo (stałe) wykonywania zawodu lekarza na terenie RP

- Wpis do rejestru Okręgowej izby Lekarskie, tzn. musisz być członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej.

- Min. dwuletni okres samodzielnego wykonywania zawodu lekarza. Oznacza to, że okresu stażu nie zalicza Ci przy otwieraniu własnej firmy.

 

Etap pierwszy - sklep papierniczy

Kupujesz tutaj teczkę na papiery, z którą będziesz wszędzie pielgrzymował załatwiając nieodzowne formalności. Służy ona do przechowywanie wszelkich dokumentów, kopii i zaświadczeń, nieodzownych urzędnikom do życia.

 

Izba Lekarska

Etap drugi - twoja ukochana Izba Lekarska. Pierwsza wizyta w Tej jakże szacownej instytucji pobierającej od Ciebie każdego miesiąca za friko 30 PLN polega na zlokalizowaniu właściwego okienka i osoby, która wyda Ci odpowiednie formularze do wypełnienia. I już masz coś do włożenia do Twojej, dopiero co zakupionej teczki na papiery. Pamiętaj, aby pobrać druk nie na Indywidualna Praktykę Lekarską, lecz na Indywidualna Specjalistyczna Praktykę Lekarską. Zaznacz koniecznie - pełnioną w miejscu wezwania.

Za drugim razem przynosisz do Izby Lekarskiej wypełnione stosowne druczki oraz:

 1. Ksero prawa wykonywania zawodu.

 2. Ksero dyplomu lub zaświadczenia ze specjalizacji.

 3. Ksero dowodu 1. strona + strona z zameldowaniem. Jeżeli praktyka rejestrowana jest na inny adres, niż zameldowanie - dokument świadczący o prawie do lokalu (akt własności lub najmu).

 4. Ksero rachunku telefonicznego lub pisemne oświadczenie na jaki numer telefonu będą przyjmowane wezwania.

 5. Przedstawienie rachunku wpłaty za rejestracje praktyki w dniu składania dokumentów tj. 450 PLN za praktykę specjalistyczną, 350 za ogólnolekarską, 200 za każdą następną lub za zmianę adresu wykonywania praktyki. Uwaga - jeżeli masz już jakąkolwiek specjalizację musisz zrejestrować praktykę specjalistyczną. W ten sposób Twoja Izba zarabia stosownie większą kasę.

 

Izba Lekarska po raz kolejny...

Tym razem zostaniesz zawezwany na wizytę kontrolną ( o jej terminie zostaniesz telefonicznie uprzedzony, jak dobrze pójdzie, cztery dni wcześniej). W jej trakcie zobowiązany będziesz do okazania zawartości tzw. walizki / torby lekarskiej z niezbędnym wyposażeniem ratującym życie Twoich potencjalnych pacjentów. A to:

 1. Worek Ambu - do wypożyczania na Twoim Oddziale, ew. u kolegi.

 2. Zestaw masek twarzowych.

 3. Zestaw rurek UG - jak facet sprawdzający nie będzie zbyt upierdliwy, to może nie każe pokazywać Ci rurek UG noworodkowych i masek twarzowych dla wcześniaków...

 4. Płyny - dwie butelki 0,9%NaCl powinny wystarczyć.

 5. Środki opatrunkowe.

 6. Stetoskop.

 7. Ciśnieniomierz.

 8. Venflony.

 9. Strzykawki

 10. Zestaw p. wstrząsowy. Zauważ, że Adrenalinę będziesz musiał zakosić z oddziału, bo jest to środek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, a nie mając otworzonej praktyki nie możesz go zakupić w aptece / hurtowni farmaceutycznej. I koło się zamyka: nie mając Adrenaliny - nie otworzysz praktyki. Jak widzisz, już na samym początku jesteś zmuszony do łamania prawa.

 11. Teoretycznie potrzebna będzie ci jeszcze butla z tlenem, monitor EKG, pulsoksymetr i defibrylator, najlepiej LifePack (Twoja Ciocia z wieńcówką chętnie dołoży się do zakupu).

Przydałby Ci się jeszcze jakiś mały, zgrabny aparat do znieczulenia, jeśli zamierzasz bawić się w znieczulenia ogólne dożylno-wziewne (facet kontrolujący będzie zapewne posługiwał się terminem "narkoza" - to dla przypomnienia, żebyś wiedział o co chodzi:-)). 

Dobra wymienionego w pkt. 11. raczej nie uda Ci się zgromadzić w okresie krótszym niż 40 lat, więc pozostaje liczyć na wyrozumiałość osoby sprawdzającej Twoją walizkę.

W charakterze ww. walizki lekarskiej znakomicie sprawdzają się skrzynki narzędziowe - do zakupienia w sklepach samochodowych lub w sklepach dla majsterkowiczów. Po wizycie w OIL będzie Ci jeszcze długie lata służyć w garażu.

 

Od momentu przeprowadzenia przeglądu Twojej walizki do momentu wydania decyzji przez OIL o wpisie do rejestru praktyk upływa ok. dwa tygodnie.

Prawo wykonywania praktyki możesz odebrać z OIL osobiście lub pisząc upoważnienie dla kolegi.

Dobrze jest następnie otrzymane prawo kilkakrotnie skopiować - będziesz je musiał okazywać na każdym kroku.

 

Urząd Statystyczny
Jest to instytucja, która została stworzona w celu nadania Twojej firmie numeru statystycznego, czyli REGONU. Wyróżniamy następujące urzędy statystyczne:

-powiatowe

-miejskie

-gminne

-wojewódzkie

Udajesz się do najbliższego zabierając ze sobą:

-PESEL

-Kserokopie decyzji Twojej Izby Lekarskiej o wpisie do rejestru praktyk lekarskich.

Formalności w Urzędzie statystycznym polegają na wypełnieniu wniosku RG-1. Może to zrobić również Twój kolega podrabiając Twój podpis - urzędnicy raczej się tego nie czepiają. Czas oczekiwania na nadanie REGONU jest różny - w urzędach wojewódzkich nadają go od ręki, w delegaturach i oddziałach zamiejscowych oczekujesz około tygodnia. Numer REGONU jest przesyłany do domu pocztą. Klasyczną :-))

 

Wydział Gospodarczy Urzędu Miasta?

NIE! Tutaj nie musisz chodzić. Wykonujesz wolny zawód lekarza medycyny i jednocześnie prowadzisz jako osoba fizyczna jednoosobową działalność gospodarczą. Taka kombinacja nie podlega rejestracji ani w ww. wymienionym wydziale ani w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie zapominaj, że cały czas omawiamy działalność pełnioną w miejscu wezwania!!!

 

Pieczątka

Dobrze jest wyrobić sobie pieczątkę tzw. zamykaną, aby nie brudzić sobie kieszeni tuszem. Powinna zawierać nazwę Twojej firmy, REGON i Twój własny osobisty NIP, który jest równocześnie NIP-em Twojej firmy. Zdałby się jakiś telefon (jest to później argument w negocjacjach z urzędem skarbowym, czy aby na pewno był Ci potrzebny do wykonywania praktyki telefon) i adres siedziby.

Okres oczekiwania: od 2h do 24h

 

Urząd Skarbowy

Jest to instytucja, którą powołano w celu urozmaicenia Twojego szarego, monotonnego życia.

Jeżeli praktykę założyłeś tylko po to, aby móc dyżurować na tzw. dyżurach kontraktowych, to masz problem z głowy - zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u oraz odprowadzaniem należnych składek może zająć się podmiot, z którym podpisałeś umowę na świadczenie usług anestezjologicznych, po ludzku rzecz ujmując - Twój szpital. Jednakże pod warunkiem, że nie świadczysz takich samych usług dla ogółu ludności! Żeby nie było tak prosto, to z reguły szpital odmawia prowadzenia całej biurokracji i zechce, abyś to Ty zajmował się kontaktami z ZUSem i Urzędem Skarbowym. Twoja firma - Twoja biurokracja.

W takim przypadku musisz sam wszystko zarejestrować i osobiście zajmować się odprowadzaniem składek do ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Ratunkiem może być dowolne biuro rachunkowe, które poprowadzi Ci księgi podatkowe i cała niezbędną, a wymagana przez fiskusa dokumentację. Opłaty wahają się za taka przysługę od 60 do 120 PLN / miesiąc.

Zakładam, że jednak masz skłonności masochistyczne i sam chcesz prowadzić całą księgowość. Wtedy Twoja odyseja z Urzędem Skarbowym rozpoczyna się od złożenia następujących (we właściwym do miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym) dokumentów:

1.) NIP-1 - "Zgłoszenie Identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne Osoby Fizycznej Prowadzącej Samodzielnie Działalność Gospodarczą."

Trudności może sprawić jedynie rubryka nr 17: "Nazwisko rodowe" Wpisujesz takie, jakiego używasz na codzień :-))

2.) VAT-6 - "Oświadczenie o wyborze zwolnienia / rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług." 

Formularz ten może być składany w charakterze oświadczenia o wyborze zwolnienia lub o rezygnacji ze zwolnienia. Jeżeli prowadzisz swoją działalność anestezjologiczną, a przy tym nie handlujesz dodatkowo propofolem, to jesteś zwolniony z podatku VAT; zakreślasz wtedy odpowiedni kwadrat, a że wygląda to w powyższym formularzu nadzwyczaj mętnie, więc najlepiej poczekać z tą rubryką do momentu, kiedy będziesz składał papiery rejestrujące w Urzędzie Skarbowym.

Dokumenty powyższe musisz złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego jeszcze przed rozpoczęciem swojej działalności - w odpowiednich rubrykach podajesz datę rozpoczęcia działalności.

Oczywiście nie jesteś jako praktyka lekarska płatnikiem VAT-u (w większości przypadków), a Twoją formą rozliczenia z Urzędem Skarbowym jest podatkowa książka przychodów i rozchodów. Przy jej zakładaniu ważne jest przeprowadzenie remanentu początkowego i wpisanie jego wartości do książki. Jeżeli wartość remanentu początkowego wynosi zero, też musisz to wpisać do książki.

Do 20. stycznia każdego roku (to ważne !!!) musisz powiadomić Urząd Skarbowy o wyborze formy opodatkowania. W 2003 roku masz zasadniczo dwie możliwości: prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów albo opodatkowanie na zasadzie ryczałtu - wysokość podatku będzie uzależniona wtedy od ilości przepracowanych prze Ciebie godzin, ale stracisz wtedy prawdopodobnie możliwość dokonywania odliczeń w ramach kosztów uzyskania przychodu. Pisze prawdopodobnie, ponieważ ryczałt dla lekarzy jest formą nową, wprowadzaną dopiero w roku 2003.

3.) Do 20. dnia każdego miesiąca następnego za miesiąc poprzedni składasz druk PIT-5 - "Deklaracja na Zaliczkę Miesięczną na Podatek Dochodowy" i wpłacasz zaliczkę na poczet podatku dochodowego.

Po zakończeniu roku kalendarzowego jesteś zobowiązany do przeprowadzenia remanentu w swojej firmie.

UWAGA: poczynając od stycznia 2003 nie jest obowiązkowym zawiadamianie US o wyborze formy opodatkowania, jeśli prowadzisz praktykę kolejny rok. Zawiadomienie takie jest niezbędne natomiast przy zakładaniu praktyki / zgłaszaniu jej pierwszy raz do US!

 

ZUS

ZUS troszczy się o to, abyś przypadkiem na stare lata nie pojechał na Karaiby. Jak do tej pory, czyni to nadzwyczaj skutecznie.

W przypadku gdy pracujesz już gdzieś na etacie, to Twój obowiązek wobec ZUS-u polega jedynie na zarejestrowaniu się i comiesięcznym płaceniu składki zdrowotnej (jedynie!) w wysokości ok. 100 PLN. Zapłaty musisz dokonywać w formie przelewu!!! Gdy nie świadczysz usług anestezjologicznych dla ogółu ludności, wtedy odprowadzaniem składki może zająć się podmiot, z którym zawarłeś umowę na świadczenie usług anestezjologicznych (niestety, bardzo mało prawdopodobne!).

Jeśli sam odprowadzasz składkę zdrowotną, wtedy musisz zarejestrować się w ZUS-ie. Twój pracodawca ma 15 dni na wyrejestrowanie Twoich dyżurów szpitalnych z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

W celu zgłoszenia swojej praktyki do ZUS-u musisz złożyć w ciągu 7 dni od rozpoczęcia swojej działalności następujące formularze:

1.) ZUS-ZFA - Zgłoszenie / Zmiana danych płatnika Składek - osoby fizycznej

2.) ZUS-ZZA - Zgłoszenie do Ubezpieczenia Zdrowotnego / Zgłoszenie Zmiany Danych

Co miesiąc opłacasz składkę zdrowotną (jej wysokość jest zmienna i zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce) i składasz (do 10. następnego miesiąca za miesiąc poprzedzający) druk ZUS-DRA - Deklaracja Rozliczeniowa. Aktualną wysokość składki zdrowotnej masz podaną na stronie www.zus.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Twoim lokalnym oddziale ZUSu.

Druk ZUS-DRA jest w istocie zawiadomieniem ZUSu, jaką nazwę nosi miesiąc, za który się rozliczasz. :-)

UWAGA: od kwietnia 2003 nie trzeba już składać druków ZUS-DRA w lokalnym oddziale ZUSu. Wystarczy dokonanie jedynie przelewu ze składką zdrowotną.

 

Konto bankowe?

Do założenia konta firmowego niezbędne będą:

- zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej - jest to innymi słowy decyzja wydana przez Twoja Izbę Lekarską.

- REGON

- pieczątka firmowa

- dowód osobisty

 - Twój własny, osobisty NIP - potrzeby będzie oryginał decyzji Urzędu Skarbowego nadającego Ci ten numer, albo, jeżeli dawno go wyrzuciłeś do kosza - odpowiednie zaświadczenie podpisane przez Urząd Skarbowy (pobierze za to od Ciebie myto w wysokości 8 PLN)

 

I tutaj zaczynają się niejasności... Jako lekarz wykonujesz wolny zawód, co oznacza, że nie jest Ci potrzebne typowe konto GOSPODARCZE. Ale z drugiej strony konto jest NIEZBĘDNE do wykonywania przelewów na ZUS i do Urzędu Skarbowego.  Inna forma zapłaty jest niedozwolona i podlega karze grzywny. Innymi słowy - wpłata gotówki do ZUSu jest niemożliwa

 

Ludzie z PEKAO  SA, gdzie posiadam jeden z ROR-ów, twierdzą, że jako lekarz wykonujący wolny zawód mogę dokonywać przelewów do ZUS-u i Urzędu Skarbowego z mojego osobistego ROR-u i powinno to wystarczyć. Teoria powiada również, że jeśli prowadzisz swoja praktykę i zatrudniasz tylko siebie i oprócz siebie nikogo innego , to wtedy każdy bank powinien umożliwić Ci przelew z twojego ROR-u do ZUS-u. Jak to wygląda w przypadku urzędu skarbowego - nie wiem. Musisz dopytać się w Twoim banku. Jesienią 2002 również w mBanku pojawiła się możliwość dokonywania przelewów do Urzędu Skarbowego i do ZUSu z RORu prywatnego.

 

Różnica w utrzymywaniu ROR-u i konta gospodarczego jest ogromna. Konto gospodarcze to, w przypadku PEKAO SA:

-35 PLN na dzień dobry za samo otwarcie.

-25 PLN / miesiąc za prowadzenie konta.

-2 PLN za każdy przelew do ZUS-u i do Urzędu Skarbowego.

Z własnego doświadczenia polecam natomiast konta w bankach internetowych: intelligo, mBank. Opłaty są zdecydowanie mniejsze niż w bankach tradycyjnych a i sprawność działania jest o wiele większa. Zobacz np. tutaj na schemat opłat w mBanku.

 

 

Ubezpieczenie OC

Jest niezbędne!!! Inaczej OBOWIĄZKOWE. Tak stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17. listopada 1998 roku. Minimalna suma, na jaką musisz ubezpieczyć swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzonych szkód  to 200000 PLN. Szczegóły...

 

Podpisanie umowy z podmiotem zlecającym Ci świadczenie usług

Anestezjolog zakłada praktykę z reguły po to, aby móc dyżurować na tzw. "kontrakcie dyżurowym". Jest to termin dość nieszczęśliwy, ale ogólnie wiadomo o  co chodzi.

Pytanie - czy jest to legalne? Otóż prawidłowej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Różni prawnicy różnie interpretują zapisy Kodeksu Pracy. Z całą pewnością warto, aby Twój dotychczasowy pracodawca, z którym chcesz podpisać dodatkową umowę na te nieszczęsne dyżury kontraktowe miał dobrego prawnika / zestaw dobrych odpowiedzi na wypadek nagłej a niespodziewanej wizyty Państwowej Inspekcji Pracy.

Aby całe przedsięwzięcie udało się, niezbędna jest prawidłowo skonstruowana umowa cywilno-prawna, zawierana pomiędzy podmiotem zlecającym świadczenie usług medycznych, a podmiotem, który te usługi będzie wykonywał, czyli Tobą.

Więcej o umowach >>

www.polanest.prv.pl 

Urząd Skarbowy, indywidualna praktyka lekarska, praktyka, lekarska, zakładanie, lekarz, podatki, rejestracja, zakładanie praktyki, zakładanie, gabinet, lekarski, kontrakt, dyżur, konto, ZUS, Urząd Skarbowy, ubezpieczenie, umowa cywilno-prawna, praktyka na wezwanie, izba lekarska