Indywidualna Praktyka Lekarska

Zakładanie własnej praktyki lekarskiej

Jak założyć Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską pełnioną w miejscu wezwania?

Jak przejść na dyżury kontraktowe?

Jak do tej pory w Polsce ok. 50% wszystkich czynnie uprawiających zawód anestezjologów wykonuje go w ramach kontraktu cywilno-prawnego zawartego z publicznym szpitalem.

Gdzie ubezpieczyć swoją praktykę od OC?

Odpowiedniej wysokości ubezpieczenie to niezmiernie ważny aspekt przy podpisywaniu kontraktu.

Dyżury kontraktowe - za i przeciw.

Porównanie dwóch podstawowych form zatrudnienienia: pracy na etacie z praca na kontrkacie.

 


08 października 2011