Anestezjolog a prawo
 

 

Uchwała z dnia 29.03.2007 r. Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów w sprawie przestrzegania standardów anestezjologicznych:

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów apeluje do wszystkich anestezjologów o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa znieczulanych pacjentów a w szczególności tzw. standardów anestezjologicznych. Nieprzestrzeganie standardów anestezjologicznych, może skutkować postawieniem zarzutu popełnienia przestępstwa narażenia na utratę życia i zdrowia pacjenta. Wystąpienie powikłań związanych ze znieczuleniem jest także coraz częściej podstawą wysuwania roszczeń finansowych ze strony pacjentów w stosunku do lekarzy anestezjologów. 

ZG ZZA zwraca się do Koleżanek, Kolegów anestezjologów o pisemne informowanie dyrektorów szpitali, właściwych konsultantów wojewódzkich oraz ZG ZZA o problemach związanych z nieprzestrzeganiem standardów anestezjologicznych.  Szczególnej wagi nabierają nasze standardy wobec stale nasilającej się presji na środowisko lekarskie.  
                              Zarząd Główny ZZA

 

Komentarz Admina Polanestu: Zastanawiałem się, jakby skomentować ten komunikat... I chyba mam odpowiedni cytat na tę okazje, z Kodeksu Karnego, aby unaocznić Kolegom i Koleżankom, ze to , o czym piszą koledzy z ZG ZZA nie są to bynajmniej bajki o żelaznym wilku... Trudno bowiem się będzie wytłumaczyć przed prokuratorem ze znieczulania do planowego zabiegu na stanowisku nie spełniającym standardów anestezjologicznych. Zapraszam do lektury stosownych paragrafów KK:

Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
   1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
   2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowi
tej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Zgoda na znieczulenie, pisemna forma zgody, zgoda na leczenie dzieci, "podwyższone ryzyko"

Tutaj są odpowiedzi specjalistów prawa, które uzyskałem swego czasu na pytania dotyczące wymogu uzyskiwania zgody na znieczulenie. Wypowiedzi pochodzą z Medilexu, Esculapa  i Gazety Lekarskiej.

Kto ponosi ciężar udowodnienia, że został udzielona informacja pacjentowi?

 

Odszkodowania w praktyce

Na jakich zasadach są wypłacane odszkodowania pacjentów, czy możemy być obarczeni odpowiedzialnością finansową?

 

Kryteria przyjęć pacjentów do OIT

Wytyczne ( nie obowiązujące) K. Kuszy - pismo konsultanta do Sośnierza. Format pdf.

 

Dyżury pod telefonem

Ile ich może ich być maksymalnie? Ile może być w miesiącu dyżurów zwykłych, a ile pod telefonem i czy to się sumuje? Jak powinny być płacone? POLECAM! W odpowiedzi na zapytanie Tomasza z Forum.

 

Odpowiedzialność karna lekarza

Lekarz naraża się na odpowiedzialność karną w trzech przypadkach:

- gdy nie leczy, choć powinien

- gdy leczy nie tak, jak powinien

- gdy leczy, choć nie powinien...

 

Spór anestezjologów...

Tekst z 1999 roku zlinkowany z czasopisma "Prawo i Medycyna".

  

Sprzęt, normy wyposażenia, aparaty do znieczulenia, monitoring, stanowisko pracy

Stosowne rozporządzenie z 27 lutego 1998 roku określające, jak ma wyglądać nasze stanowisko pracy. Zarówno na it, jak i na bloku operacyjnym. Plik w formacie Adobe Acorbat.

  

Praca anestezjologa, zakres pracy i udzielanych świadczeń na oddz. it.

Rozporządzenia Min. Zdr. i Op. Społ. Plik w formacie Adobe Acorbat.

 

Przepisy dot. przechowywania zwłok

Precyzyjne wskazówki omawiające, co zrobić po zgonie w OIT.

 

Anestezjolog na kontrakcie

Analiza prawna dopuszczalności przejścia na kontrakt anestezjologa lub grupy anestezjologów.

 

Serwisy prawa

www.abc.com.pl

www.lex.pl

www.medilex.pl - serwis prawa medycznego