Prawo dla anestezjologów

Kto ponosi ciężar udowodnienia zgody pacjenta na wykonanie zabiegu?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dn. 17.XII.2004., sygn. II CK 303/04, OSP 2005/11/131 "Ciężar dowodu wykonania ustawowego obowiązku udzielenia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu przystępnej informacji, poprzedzającej wyrażenie zgody na zabieg operacyjny (art. 31 ust. 1 w zw. z art. 34 ust 2. ustawy z dn. 5.XII.1996. o zawodzie lekarza, Dz. U. z 2002r., Nr 21, poz204 ze zm.), spoczywa na lekarzu"
 

Powrót do spisu zagadnień prawnych


08 października 2011