Prawo dla anestezjologów

Odpowiedzilaność karna anestezjologa wskutek nieprzestrzegania tzw. "standardów anestezjologicznnych"

Co grozi anestezjologowi w przypadku lekceważenia standardów anestezjologicznych?

Zgoda na znieczulenie

 • Właściwie sformułowana zgoda. Link.

 • Jak ma się zachować lekarz, jeżeli małoletniemu pacjentowi zagraża niebezpieczeństwo, a rodzice nie wyrażają zgody na zabieg?  Link.

 • Kiedy zgodę na leczenie dziecka muszą wyrazić oboje rodzice?  Link.

 • Od jakiego wieku pacjent decyduje o swoim leczeniu?  Link.

 • Na jakie rodzaje działań lekarskich pacjent musi wyrazić swoją zgodę?  Link.

 • Czy lekarz musi informować pacjenta o następstwach i powikłaniach terapii lekowej?  Link.

 • Nie każda pisemna zgoda na wykonanie zabiegu lekarskiego jest ważna!  Link.

 • Czy lekarz specjalista konsultujący pacjenta ponosi odpowiedzialność za błąd w sztuce lekarskiej?  Link.

 • Jak powinna być zredagowana zgoda na dokonanie zabiegu operacyjnego, tzn. czy powinna zawierać szczegółowe wyliczenie wszystkich możliwych zagrożeń związanych z zabiegiem, czy raczej - ogólne poinformowanie pacjenta o ewentualnym ryzyku?  Link.

 • Czy wykonanie znieczulenia ogólnego pociąga za sobą konieczność uzyskania pisemnej zgody pacjenta? Wyjaśnienie terminu "podwyższone ryzyko".  Link.

 • Odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej.  Link.

 • Kto ponosi ciężar udowodnienia zgody pacjenta na wykonanie zabiegu?  Link.

Odszkodowania w praktyce

Na jakich zasadach są wypłacane odszkodowania pacjentów, czy możemy być obarczeni odpowiedzialnością finansową? Link.

Dyżury pod telefonem

Ile ich może ich być maksymalnie? Ile może być w miesiącu dyżurów zwykłych, a ile pod telefonem i czy to się sumuje? Jak powinny być płacone? POLECAM! W odpowiedzi na zapytanie Tomasza z Forum.

Przepisy dot. przechowywania zwłok

Precyzyjne wskazówki omawiające, co zrobić po zgonie w OIT.


08-10-2011