Procedury medyczne
 

Zgromadzone tutaj filmy pochodzą w większości z witryny proceduresconsult.com 

 

  1. Blokada w dole podkolanowym.

  2. Blokada nerwu udowo-goleniowego.

  3. Blokada okołokostkowa.