Leki przeciwzakrzepowe a znieczulenie z.o. i podpaj. - wytyczne postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej

"Wytyczne..." ukazały są wspólnymi ustaleniami komisji, która 25.04.2002. wydała dokument określający polskie standardy postępowania w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. Poniżej zamieszczony jest jedynie niewielki fragment, mim zdaniem mogących zainteresować nas, jako anestezjologów. Dokument w całości można znaleźć pod adresem http://mp.pl 

Krwiak okołordzeniowy po blokadzie zew.oponoweej lub podpaj. jest rzadkim, ale poważnym powikłaniem leczenia przeciwkrzepliwego lub profilaktyki p.zakrzepowej.

U chorych, u których wykonuje się tego typu znieczulenie, należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leków p.zakrzepowych.

W większości przypadków można wykonać znieczulenie zo i podpaj. u pacjentów otrzymujących leki p.zakrzepowe.

Należy unikać wykonywania znieczulenia zo i podpaj. u chorych z klinicznie jawną skazą krwotoczną.

W przypadku krwawego nakłucia zastosowanie HDCz powinnno być zaniechane lub przynajmniej odroczone w czasie o 24 - 48 h, a w tym czasie należy stosować mechaniczne metody profilaktyki.

Cewnik zo powinno się usuwać wówczas, gdy efekt p.krzepliwy jest najmniejszy (zwykle na krótko przed kolejnym wstrzyknięciem podskórnym heparyny).

U chorych otrzymujących profilaktycznie HDCz znieczulenie podpaj. z pojedynczego wstrzyknięcia jest najbezpieczniejsze spośród metod znieczulenia neuroosiowego.

Wszystkich pacjentów należy dokładnie i często badać pod kątem pojawienia się bólu pleców i objawów ucisku na rdzeń kręgowy (np. nasilenie drętwienia lub osłabienia kończyn dolnych, zaburzenia czynności jelita grubego lub pęcherza n\moczowego). Jeśli się podejrzewa krwiak okołordzeniowy, należy jak najszybciej przeprowadzić diagnostykę obrazową i leczenie chirurgiczne, aby zmniejszyć ryzyko trwałego porażenia.

U chorych otrzymujących kwas acetylosalicylowy lub NLPZ zaleca się odstawienie tych leków na 7 dni przed wykonaniem nakłucia lędźwiowego.

Kiedy można Acenokumarol HNF HDCz
Wykonać nakłucie lędźwiowe po powrocie INR lub czasu protrombinowego do wartości prawidłowych

2-4h po zaprzestaniu wlewu i.v. i powrocie APTT do wartości prawidłowych lub

10-12h po wstrzyknięciu s.c. dawki profilaktycznej.

10-12 h po standardowej dawce profilaktycznej (przy dawkowaniu co 12 h); 24 h po podaniu zwiększonej dawki lub przy dawkowaniu co 24 h.

Usunąć cewnik zo lub podpaj. przy jednoczesnej antykoagulacji gdy INR < 1,5

2 - 4h po zakończeniu wlewu i powrocie  APTT do wartości prawidłowych

lub

10-12 h po wstrzyknięciu s.c. dawki profilaktycznej

12 h po ostatniej dawce (przy dawkowaniu co 12 h); 24 h po ostatniej dawce (przy dawkowaniu co 24 h)
Włączyć profilaktykę po znieczuleniu zo lub podpaj.   2 h po wprowadzeniu lub usunięciu cewnika 2 h po wprowadzeniu cewnika lub usunięciu cewnika

HNF - heparyna "klasyczna", HDCz - heparyna niskocząsteczkowa

ostatnia aktualizacja strony: 19-03-2010