Standardy i wytyczne postępowania

Zalecenia dotyczące postępowania w leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego - stan AD 2018.

Najnowsze zalecenia dotyczące leczenia bólu po zabiegach operacyjnych. LINK.

Pacjent na lekach przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych 2017

Stanowisko PTAiIT z 2017 roku. Link.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego.

Tutaj link do oryginalu rozporządzenia. A tutaj znajaduje się link do rozporządzenia z wyszczególnionymi i podkreślonymi, ważnymi dla nas anestezjologów informacjami.

Wytyczne postępowania wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji narządów (terapii daremnej) u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczeń woli na oddziałach intensywnej terapii.

Link

Znieczulenie dziecka do 3. r.ż. - stanowisko PTAiIT.

Stanowisko określające sposób bezpiecznego znieczulenia najmniejszych dzieci. Link.

Ryzyko sercowe oraz postępowanie u. operowanych z powodów niekardiologicznych

Wytyczne ESC dotyczące przedoperacyjnej oceny ryzyka sercowego oraz okołooperacyjnego postępowania kardiologicznego u pacjentów poddawanych zabiegom niekardiologicznych. Materiał online tutaj oraz w formie pdf tutaj.

Rozporządzenie Minzdrawu w sprawie standardów postępowania w anestezjologii i intensywnej terapii z 2012.

Wytyczne PTAiIT określające zasady warunki oraz organizację udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i it.

Niezamierzony śródoperacyjny powrót świadomości.

Stanowisko Rady Konsultacyjnej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii ds. Jakości i Bezpieczeństwa Znieczulenia w sprawie niezamierzonych śródoperacyjnych powrotów świadomości. Link.

Wytyczne znieczulenia osób w wieku podeszłym.

Link. Sa to wytyczne Rady Konsultacyjnej ds. Jakości i Bezpieczeństwa PTAiIT

Leki zaburzające krzepnięcie a blokady centralne. Zalecenia 2012 PTAiIT i PSZRiLB

Pod tym linkiem umieszczona jest tabela, która zawiera zalecenia postępowania PTAiIT oraz PSZRiLB.

Wytyczne DAS postępowania w przypadku trudnych dróg oddechowych

Sa to wytycczne DAS, zaadaptowane przez sekcje udrażaniania dróg oddechowych PTAiIT. Link.

Leczenie bólu pooperacyjnego - zalecenia 2011

Zbiór aktualnie obowiązujących zaleceń i wytycznych dotyczących postępowania w leczeniu bólu ostrego i pooperacyjnego. Link.

Przyjęcie pacjenta do OIT - wytyczne 2012 PTAiIT

Wytyczne zostały opracowane przez zespół konsultantów PTAiIT w 2012 roku. Link.

Posiłki i picie w okresie okołooperacyjnym - wytyczne 2011

Są to wytyczne Europejskiego Towarzystwa Aneztezjologii. Pochodzą z końca 2011 roku. Link

Wytyczne resuscytacji 2010

Wytyczne resuscytacji Polskiej Rady Resuscytacji. Link.

Bezpieczne znieczulenie dzieci - wytyczne 2010

Wytyczne bezpiecznego znieczulenia dzieci Rady Konsultacyjnej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii ds. Jakości i Bezpieczeństwa Znieczulenia. Link.

Znieczulenie porodu - wytyczne 2009

Zbiór zasad dotyczących bezpiecznego prowadzenia zewnątrzoponowego znieczulenia porodu. Opracowane przez E. Mayzner-Zawadzka i wsp. Link.

Leczenie bólu pooperacyjnego - zalecenia 2008

Pod tym linkiem znajduje sie dokument omawiający leczenie ostrego bólu pooperacyjnego w róznych dziedzinach zabiegowych.

Leczenie przeciwbólowe w ginekologii - zalecenia 2007

Link do zaleceń. Dokument w formacie *pdf.

Leczenie bólu u kobiet ciężarnych, rodzących oraz w połogu - zalecenia 2007

Link do zaleceń. Dokument w formacie *pdf.

Kryteria przyjęć pacjentów do OIT

Wytyczne (nie obowiązujące) K. Kuszy - pismo konsultanta do Sośnierza. Format pdf. Link.

Standardy anestezjologiczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej. Link.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (w części dotyczącej anestezjologii i intensywnej terapii). Link

Indukcja wziewna

Wytyczne 2007 PTAiIT stosowania wziewnej indukcji i podtrzymywania znieczulenia (pdf). Link.

Stwierdzanie śmierci mózgu

Kryteria i sposób stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu. Link.

Standardy reanimacji 2005

Standardy Europejskiej Rady Resuscytacji 2005. Link.

Leczenie OZT wg zasad EBM - przegląd standardów postępowania

Leczenie ostrego zapalenia trzustki według zasad EBM - przegląd standardów postępowania 24.04.2007. Link.

Wytyczne postepowania w OZT

Wytyczne postępowania w ostrym zapaleniu trzustki. Link.

Leki p.krzepliwe a blokady centralne

Wytyczne stosowania leków przeciwkrzepliwych i wykonywania blokad centralnych. Zalecenia. Wytyczne zebrał i opracował dr n.med. D.Kosson przy akceptacji Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof.dr hab.med E.Mayzner-Zawadzkie. Link do strony z wytycznymi.Tutaj znajduje się jednostronicowy plik PDF do wydrukowania z wytycznymi i powieszenia w dyżurce. Najnowsze wytyczne (2010) - są tutaj.

Novo Seven - wytyczne stosowania

Wytyczne stosowania NovoSevenu. Link.

Ostra Zatorowość Płucna

Postępowanie w zatorowości płucnej -wytyczne 2003 British Thoracic Society. Link.

Ciężka sepsa

Postępowanie w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym - wytyczne 2004 Surviving Sepsis Campaign. Link.

ŻChZZ

Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w różnych stanach chorobowych. Link.

Świeży zawał serca

Postępowanie u chorych na świeży zawał serca z uniesieniem ST. Aktualne (2004) wytyczne American College of Cardiology i American Heart. Link.

Wytyczne PTK

wytyczne PTK Link

Szpitalne zapalenie płuc

Postępowanie u dorosłych chorych na szpitalne zapalenie płuc, zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną i zapalenie płuc związane z kontaktem ze służbą zdrowia. Wytyczne American Thoracic Society i Infectious Diseases Society of Americana. Link.

Ostra niewydolność serca

Rozpoznanie i leczenie ostrej niewydolności serca. Aktualne (2005) wytyczne European Society of Cardiology. Link.