Prawo dla anestezjologów

Odpowiedzilaność karna anestezjologa wskutek nieprzestrzegania tzw. "standardów anestezjologicznnych

Uchwała z dnia 29.03.2007 r. Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów w sprawie przestrzegania standardów anestezjologicznych:

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów apeluje do wszystkich anestezjologów o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa znieczulanych pacjentów a w szczególności tzw. standardów anestezjologicznych. Nieprzestrzeganie standardów anestezjologicznych, może skutkować postawieniem zarzutu popełnienia przestępstwa narażenia na utratę życia i zdrowia pacjenta. Wystąpienie powikłań związanych ze znieczuleniem jest także coraz częściej podstawą wysuwania roszczeń finansowych ze strony pacjentów w stosunku do lekarzy anestezjologów.

ZG ZZA zwraca się do Koleżanek, Kolegów anestezjologów o pisemne informowanie dyrektorów szpitali, właściwych konsultantów wojewódzkich oraz ZG ZZA o problemach związanych z nieprzestrzeganiem standardów anestezjologicznych. Szczególnej wagi nabierają nasze standardy wobec stale nasilającej się presji na środowisko lekarskie.

Zarząd Główny ZZAKomentarz Admina Polanestu: Zastanawiałem się, jakby skomentować ten komunikat... I chyba mam odpowiedni cytat na tę okazje, z Kodeksu Karnego, aby unaocznić Kolegom i Koleżankom, ze to , o czym piszą koledzy z ZG ZZA nie są to bynajmniej bajki o żelaznym wilku... Trudno bowiem się będzie wytłumaczyć przed prokuratorem ze znieczulania do planowego zabiegu na stanowisku nie spełniającym standardów anestezjologicznych. Zapraszam do lektury stosownych paragrafów KK:

Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 

Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
   1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
   2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 

Powrót do spisu zagadnień prawnych


08 października 2011